Best Semester Abroad in Queensland(BSAQ)

อ่าน How to Entry ให้เข้าใจ ก่อนทำการ Log in BSAQ EdNET Form นะคะ

About BSAQ

QueenslandAbout

Qlogo1

หน่วยฝึกอบรมการค้าและการลงทุนการศึกษานานาชาติ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
(Trade Investment Queensland’s International Education and Training Unit)
มีความประสงค์คัดเลือกตัวแทนประเทศละ 2 ท่าน จาก 10 ประเทศ ได้แก่
บราซิล เกาหลีใต้ โคลัมเบีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย สเปน ฟิลิปปินส์ อิตาลี และ อินโดนิเซีย
รวม 20 ท่าน ร่วมชิงรางวัล ดังนี้

-  ทุน (ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก, ค่าเล่าเรียน และโปรแกรมท่องเที่ยว) สำหรับโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ หรือ คอร์สฝึกอบรมอาชีพ ณ เครนส์, บริสเบน, หรือ โกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 1 เทอมการศึกษา

ตัวแทนทั้ง 20 คน ร่วมแข่งขัน เพื่อเป็น 1 ใน 5 ท่าน ที่จะได้รับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในรัฐควีนสแลนด์

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

กิจกรรม

1)  ระหว่าง 29 เมษายน ถึง 26 มิถุนายน 2559 นักเรียนสร้าง Profile page โดยเลือกคอร์สที่สนใจ และ เมืองที่เรียน โดยส่งวิดิโอ ระยะเวลา 1 นาที ในหัวข้อ “Why Queensland is the next step in your life journey”

2)  10 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อ 40 ท่านที่ผ่านการสัมภาษณ์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

3)  รอบ 2 วันที่ 18-22 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อ 20 ท่าน อย่างเป็นทางการ ผู้ชนะได้รับคัดเลือกจากผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้รับประสบการณ์การเรียนที่ควีนสแลนด์

4)  เดือนกันยายน ผู้ชนะทั้ง 20 ท่านเดินทางถึงควีนสแลนด์ เพื่อเริ่มเรียนโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ (ELICOS) หรือ คอร์สฝึกอบรมอาชีพ (VET Course)

5)  ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ชนะทั้งหมดจะต้องประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเรียน การท่องเที่ยว และชีวิตประจำวันผ่านสื่อสังคมต่างๆ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนยอดเยี่ยม 5 คน จะได้รับการคัดเลือกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นตัวแทนรับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า AUD$ 18,000 – 30,000 จาก1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

How to Entry

QueenslandEntry

AppStep

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ 29 เมษายน 2559
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย

※ถ้าคุณมีสัญชาติออสเตรเลียหรือถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือกำลังศึกษาและถือวีซ่านักเรียนหรือวีซ่า  working holiday คุณจะไม่สามารถสมัครได้

Video for applicants

Video that UP is on You tube, please create meet the following requirements.

 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 2. ความยาว ประมาณ 60 วินาที
 3. ภายในวันปิดรับสมัคร วีดิโอที่ได้รับหลังวันดังกล่าวด้วยเหตุผล หาย ล่าช้า ส่งผิด หรือไม่สามารถดูได้ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม  ไม่เป็นที่ยอมรับด้วยดุลยพินิจแห่งรัฐควีนสแลนด์ และรัฐ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การส่งล่าช้า การส่งผิด หรือ วีดิโอที่ไม่สามารถดูได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 4. ไม่ให้มีบริษัทหรือตราผลิตภัณฑ์ (รวมถึง URL หรือเบอร์โทรศัพท์) แม้จะได้รับการอนุญาตจากบริษัทหรือองค์การนั้นแล้ว
 5. ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหลอกลวง หรือที่รัฐอาจเห็นว่า (ด้วยดุลยพินิจ) ในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว การโฆษณา หรือสิทธิอื่นๆ
 6. ไม่เป็นการหมิ่นประมาท การให้การเท็จหรือมีเนื้อความที่ดูหมิ่นบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่น
 7. ไม่มีเนื้อหาระบุตัวบุคคล เช่น เลขป้ายทะเบียน อีเมล์หรือที่อยู่อาศัย
 8. ไม่มีเนื้อหาที่ลามกอนาจาร  ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดูแคลน ไม่เหมาะสมทางเพศ รุนแรง คุกคาม ทำให้อับอาย ข่มขู่ เกินกว่าจะยอมรับได้ การแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ ซึ่งขัดแย้งต่อศีลธรรม ทุกชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อาชีพ หรือ กลุ่มอายุ
 9. ไม่มีการเปลือยกาย คำหยาบคาย (การกระทำหรือถ้อยคำ) หรือ การกระทำที่เป็นลามกอนาจาร หรืออื่นใดที่ไม่เหมาะสมในการเผยแพร่
 10. ไม่ส่งเสริม ยาเสพติด ยาสูบ อาวุธปืน อาวุธ หรือกิจกรรมใดที่อาจปรากฎความไม่ปลอดภัยหรืออันตราย หรือการประชาสัมพันธ์วาระหรือข้อความที่เกี่ยวข้องทางการเมือง การล่าสัตว์หรือการพนัน ความโหดร้ายต่อสัตว์ มนุษย์ หรือ การขาดสติที่มาจากการดื่มแอลกอออล์
 11. สามารถดูได้โดยไม่มีปัญหาทางเทคนิค
Contact

QueenslandContact

For further information, please contact

EdNETLogoQ

For Best Semester Abroad  Contact

Tel: 029370870-4 Mobile: 0915577705 EMail: Piyanuch@ednet.co.th

ขั้นตอนการคัดเลือก

ขั้นตอนการคัดเลือก 

การแข่งขันจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 12.01 น. (ตามเวลามาตรฐานภาคตะวันออกออสเตรเลีย (“AEST”) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 การรับสมัครจะสิ้นสุดเวลา 23.59 น. (AEST) ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 (“วันหมดเขต”)  หรือเวลา 20.59  น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย

การคัดเลือกรอบแรก ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 26 มิถุนายน 2559

สำหรับวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกผู้เข้ารอบและผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับการคัดเลือกระดับยอดเยี่ยม จากวีดิโอของผู้เข้าประกวด โปรไฟล์ และใบสมัคร ซึ่งจะได้รับการตัดสินโดยตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อของรัฐ (ผู้ตัดสิน) ขึ้นอยู่กับผลงานของผู้เข้าประกวดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน 1 ภาคการศึกษาที่ควีนสแลนด์ นำเสนอเหตุผลที่ดีที่สุดในการเรียนที่ควีนสแลนด์ ความน่าสนใจ ความทุ่มเท การสร้างแรงบันดาลใจ ที่ดีที่สุด

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก: 10 กรกฎาคม 2559 การตัดสินของผู้ตัดสินจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว (“ผู้ผ่านการคัดเลือก”) จะถูกรวบรวมและประกาศใน วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2559 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของการแข่งขัน
การคัดเลือกรอบ 2 : สัมภาษณ์ 18 – 22 กรกฎาคม 2559 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารใบประวัติ พร้อมบุคคลที่อ้างอิง พร้อมด้วยสำเนาคุณสมบัติต่างๆรวมถึงระดับภาษาอังกฤษและรายงานผลการเรียนที่ได้รับการรับรองจากทนายความ เอกสารใบประวัติ ต้องระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และทักษะอื่นๆ รายละเอียดบุคคลอ้างอิงอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 1 คน ผู้บังคับบัญชา 1 คน และผู้ที่รู้จัก 1 คน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 กรกฎาคม 2559 ผ่าน Skype หรือ ซ๊อฟแวร์การประชุมผ่านเว็บอื่นๆ

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง: 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ส่วนผู้ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมจะประกาศในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 การตัดสินคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล์ภายในสาม (3) วันทำการ ของวันที่ประกาศรางวัล รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมจะประกาศบนหน้าเว็บไซต์ Study Queensland (www.studyqueensland.qld.edu.au) และ เว็บไซต์ของการแข่งขัน (www.bestsemesterabroad.com.au)

 Study Schedule

   ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเดินทางถึงควีนสแลนด์ ระหว่างวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2559
โดยต้องเดินทางออกจากประเทศออสเตรเลีย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

Qlogo1QLogo2EdNETLogoQ

More Infomation Call 029370870-4 Line: @EdNET

Facebook/EdNETColtd www.ednet.co.th