พบ EdNET ในงานการศึกษาต่อแคนาดา Success Canada ครั้งที่ 25

งานศึกษาต่อแคนาดา Success Canada ครั้งที่ 25

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.- 16.00 น.

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ (บีทีเอส ชิดลม)

พบเอ็ดเน็ท นอร์ทอเมริกาได้ที่บูท Saint Mary’s University

แนะแนวศึกษาต่อแคนาดาทุกระดับ แนะนำการยื่นวีซ่ารายบุคคล *Free Consulting Service*  สำหรับสถาบันต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 084 673 0222 Line: lekednet