สมัครเข้าเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา Monash International Merit Scholarship มูลค่าสูงสุดถึง A$50,000

Monash University ขอเชิญชวนนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม สมัครเข้าเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา Monash International Merit Scholarship มูลค่าสูงสุดถึง A$50,000
ในฐานะผู้รับทุนการศึกษาคุณจะได้รับทุนมูลค่า A$10,000 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตร ทุนการศึกษามีจำนวน 31 ทุนต่อปี
คุณสมบัติผู้สมัครทุน
• สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Monash University วิทยาเขตในประเทศออสเตรเลีย
• ได้รับจดหมายตอบรับจาก Monash University โดยไม่มีเงื่อนไขใดใด
• ต้องตอบรับทุนการศึกษาในปีทีสมัครเรียน สามารถเลื่อนเทอมการศึกษาได้ในปีเดียวกันเท่านั้น
• ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครทุนควรมีผลการเรียน (WAM) ระดับ 85% ขึ้นไป
• ผู้สมัครต้องเขียน personal statement (500 words) และมีความเหมาะสมในการเป็นทูตนักศึกษาของ Monash University
สนใจสมัครเรียนที่ Monash University หรือสอบถามรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET ได้ที่ 020388128 หรือแอดไลน์ @EdNET