เรียนต่อโทวิศวะที่ Auburn University, Alabama

เรียนต่อปริญญาโทวิศวะ ที่มหาวิทยาลัยรัฐ Auburn University, Alabama ที่เปิดสอนสาขาปริญญาโทกว่า 160 สาขา

  • อันดับที่ 67 Best Engineering Graduate School (U.S. News & World Report, 2015)
  • อันดับที่ 25  Industrial / Manufacture / Systems Engineering  (U.S. News & World Report,   2015)ได้รับการรับรองจากสมาคม ABET ตั้งแต่ปีค.ศ.  1932  วิศวกรที่จบจาก Auburn จะได้รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆ รวมถึงเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงหากเปรียบเทียบกับวิศวกรจากสาขาเดียวกันจากที่อื่นๆ สาขาใน College of Engineering มีดังนี้

Aerospace

Chemical

Computer Science and Software

Industrial and Systems

Mechanical

Wireless

นอกจากนี้ Auburn  ยังติดหนึ่งในสิบเมืองที่น่าอยู่ โดย U.S. News & World Report) สนใจสมัคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ednet.co.th/auburn-university/