เรียนประกาศนียบัตร กับ UC Irvine, USA

Visit-StudentCenter

เรียนประกาศนียบัตร กับ UC Irvine, USA หลักสูตร 3 เดือน และสามารถเลือกเรียนสามโปรแกรม รับสิทธิ์ทำงานในอเมริกาได้อีก 1 ปีเต็ม !

UCI อยู่ใกล้กับเมือง Los Angeles (40 miles) โดยใช้เวลาขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง   ห่างจากเมืองพักผ่อนตากอากาศ San Diego 1 ชั่วโมงครึ่งและห่างจากหาด Southern California Beach เพียง 5 miles หรือขับรถเพียง 10 นาที UCI ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยในอเมริกา (U.S. News & World Report, 2005)

 

หลักสูตร Accelerated Certificate Programs (ACP) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรสามเดือน

เปิดเรียนสี่ครั้งต่อปีคือ

        Spring เมษายน-มิถุนายน

        Summer มิถุนายน-กันยายน

        Fall กันยายน-ธันวาคม

        Winter มกราคม-มีนาคม

 

สามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆ ได้ดังนี้

  1. International Finance
  2. Global Human Resources Management
  3. International Business Law
  4. Data Science & Predictive Analytics for Business Professionals
  5. International Tourism & Hotel Management
  6. Communications & Embedded Systems Design Engineering

 

Admission Requirements ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองและโปรแกรมที่จะสมัครควรอยู่ในสาขาที่ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐาน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • คะแนนTOEFL ขั้นต่ำ 71 IBT TOEIC ขั้นต่ำ 710 IELTS 6.0
  • ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการว่ามีความเหมาะสม

 

ค่าเล่าเรียน US$7,900 ต่อโปรแกรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ip.ce.uci.edu/programs/certificate-internship-programs/

 

สอบถามข้อมูล

เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา จำกัด

ห้อง 1001 ชั้น 10 โซนเอ็ดดูเคชั่น เซ็นทรัล ลาดพร้าว

1693 ถ.พหลโยธินจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel: 66 (0) 2937 0870-4  มือถือ 0846730222