ACU International Student Scholarship (ISS) ทุนค่าเรียน 50%

Australian Catholic University (ACU) มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีวิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย ขอมอบทุนการศึกษา ACU International Student Scholarship (ISS) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนมูลค่าสูงสุดถึง 50% จนจบหลักสูตร ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่น

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

• เป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากประเทศอื่นๆ นอกจาก Australia และ New Zealand
• มีผลการเรียนที่ผ่านมาในระดับดีเด่น หรือ 80% ขึ้นไป
• ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ ACU สำหรับเทอมการศึกษาแรกปี 2022
• ต้องลงทะเบียนเรียนเป็นแบบ full-time เท่านั้นเมื่อได้รับทุน
• ไม่สามารถรับทุนซ้ำซ้อนกับทุนอื่นๆ ได้

สามารถสมัครทุน ISS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2021 รีบส่งใบสมัครด่วนทุนมีจำนวนจำกัดเพียง 20 ทุน เท่านั้น

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3mMaMfp

ต้องการสมัครเรียนที่ Australian Catholic University หรือสมัครทุน ISS สามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET โทร 089-449 0272 หรือแอดไลน์ @EdNET ดำเนินเรื่องฟรีทุกขั้นตอน