British College by SPU ปีการศึกษา 2564 พร้อมเปิดเทอมกันยายนนี้!

โค้งสุดท้ายสำหรับการสมัครรับนักศึกษา British College by SPU ปีการศึกษา 2564

พร้อมเปิดเทอมกันยายนนี้! รีบลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
British College เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากอังกฤษในประเทศไทย อีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ ปริญญาตรีจากอังกฤษ เรียนในประเทศไทยระยะเวลาเพียง 3 ปี! หากคุณต้องการที่จะศึกษาปริญญาตรีและ…

• ได้รับปริญญา 2 ใบ และประกาศนียบัตร 1 ใบ จากอังกฤษ ในเวลาเพียง 3 ปี
• ประหยัดเงินกว่า 2 ล้านบาท และยังคงได้รับปริญญาจากประเทศอังกฤษ
• พบกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นการทำโครงงานและกิจกรรม
• ไม่ต้องเผชิญกับความเครียดของการสอบสไตล์การศึกษาแบบเดิมๆ
• เรียนใกล้กับครอบครัวและเพื่อนๆ

เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่นักศึกษาจะได้รับ
• ปริญญาตรีของ University of Wolverhampton ดีกรีที่การันตีมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่
• ประกาศนียบัตร Higher National Diploma จาก PEARSON ประเทศอังกฤษ

https://britishcollege.spu.ac.th/

สนใจสมัครเรียนที่ British College Sripatum University สามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม หรือปรึกษาพี่ๆ EdNET โทร 089 4490272 หรือแอดไลน์ @EdNET