ข้อมูลทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา Endeavor Scholarships and fellowships คืออะไร?

ทุน Endeavor Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีจุดประสงค์หลักคือ พัฒนาการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษา หน่วยงานและประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงคุณภาพและศักยภาพของการศึกษาของออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในแต่ละปีจะผู้สมัครจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง โดยเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมถึงนักศึกษาสัญชาติไทยด้วย ที่สำคัญที่สุดคือเป็นทุนให้เปล่าเต็มจำนวน

ทุน Endeavor Scholarships and Fellowships มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 5 ประเภท ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้

ประเภททุน

ระดับการศึกษา

ระยะเวลาให้ทุน

Endeavor Postgraduate Scholarship

ปริญญาโท (ทั้งแบบ coursework และ research) หรือ ปริญญาเอก

ปริญญาโท สูงสุด 2 ปี

ปริญญาเอก สูงสุด 4 ปี

Prime Minister’s Australia Asia Scholarship

ปริญญาเอก

สูงสุด 4 ปี

Endeavor Research Fellowship/Endeavor Australia        Cheung Kong Research Fellowship

ปริญญาโทแบบวิจัย หรือปริญญาเอก ในประเทศบ้านเกิด

4-6 เดือน

Endeavor Executive Fellowship

Professional Development

1-4 เดือน

Endeavor Vocational Education & Training (VET) Scholarship

อนุปริญญา

1 – 2.5 ปี

 

สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ EdNET โทร. 02-937-0870-4 หรือ Email: info@ednet.co.th