แนะนำ University of Massachusetts
Boston ,Lowell and Dartmouth

เมืองบอสตัน ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับนักศึกษา อันดับสามในอเมริกา จากสิบอันดับของประเทศ
UMASS ได้รับการจัดอันดับที่ 91st ในโลก โดยวารสาร the World University Rankings (The Times of London)
UMASS ได้รับการรับรองจากสมาคม NEASC, AACSB & ABET

ชิงทุนปริญญาตรี กับ UMASS มหาวิทยาลัย Top Ranked 91st  ของอเมริกา ด่วน มีจำนวนจำกัด !

*มอบทุนส่วนลด $3000 สำหรับโปรแกรมปริญญาตรีปีแรก ของ UMass Boston

*มอบทุนส่วนลด $12000 สำหรับโปรแกรมปริญญาตรีปีแรกของ UMass Lowell และ UMass Dartmouth ในเทอม Fall 2015 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  •  จะได้รับทุน $3,000 สำหรับเข้าเรียนในเทอมแรกทันที
  •  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป สำหรับทั้งสองแคมปัส
  •  นักเรียนที่ได้รับพิจารณา จะได้รับทุน $3,000 ในขณที่เรียนในปีแรก
  •  นักเรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อไป

ทุนส่วนลดนี้ จะพิจารณาให้สำหรับผู้ที่สมัคร
และรับการตอบรับในอันดับแรกๆ จนกว่าทุนจะหมด