Raffles Singapore – ทุนการศึกษา $23,690 สำหรับเดือนมกราคม 2567

ทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท (SGD 23,690) สำหรับหลักสูตร ป.ตรี 3 ปีที่ RAFFLES SINGAPORE!

ภาคการศึกษา:    มกราคม 2567

สมัครได้ถึง:         1 ธันวาคม 2566

  • Raffles Design Institute เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนาน และมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบและศิลปะ Raffles เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบหลากหลาย ทั้งการออกแบบกราฟฟิค (Graphic Design) การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) การออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) การออกแบบภายใน (Interior Design) และอื่น ๆ อีกมากมาย ความหลายหลายของโปรแกรมนี้ ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกสาขาที่สอดคล้องกับความสนใจ เป้าหมายและอาชีพในอนาคตของตนเองได้
  • การเรียนการสอนของ Raffles เน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการออกแบบ  มีโปรแกรมฝึกงานและโอกาสได้ทำงานจริงกับองค์กรและธุรกิจออกแบบโดยตรง ช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่มีค่าและยังสามารถสร้าง Connection ในธุรกิจออกแบบมากมาย  นอกจากนี้นักศึกษาของ Raffles มักมีโอกาสเข้าร่วมและได้ชนะการแข่งขันทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติเสมอ
  • มหาวิทยาลัยมีโครงการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้นักศึกษาและผู้ปกครอง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการออกแบบด้านต่าง ๆ
  • Raffles มีหลายแคมปัสทั่วโลกซึ่งเป็นจุดแข็งหนึ่งที่สร้างประโยชน์ให้นักศึกษามากมาย Raffles มีวิทยาเขต 13 แห่งตั้งอยู่ใน 9 ประเทศ ทำให้นักศึกษาสามารถ transfer ระหว่างแคมปัสและเรียนตามหลักสูตรตามประเทศต่างๆ นักศึกษามีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสร้าง connection ได้กว้างขวาง นอกจากนี้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากสายสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Raffles กับธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้นักศึกษาสามารถหางานทำได้ง่ายมากขึ้น