University of Canberra

ไทย   l    Eng

University of Canberra

The University of Canberra ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์ ในวิทยาเขตจะมีอากาศที่บริสุทธิ์  ปกคลุมด้วยต้นไม้พืชพันธุ์ท้องถิ่น รวมไปถึงนกมากมายหลายพันธุ์ มีทั้งนก White Cockatoos และ จิงโจ้พื้นเมือง ที่นี้ยังง่ายต่อการไปสถานที่ต่างๆ ที่ให้จับจ่ายซื้อของมากมาย

ด้วยมาตรฐานวิชาการที่สูง  ส่งผลให้ได้งานในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างมาก มหาวิทยาลัยนี้ได้ผลิตนักศึกษาจำนวนมากได้ทำงานอยู่ระดับตำแหน่งที่สูงในด้านวิชาการ บริษัทระดับโลกและรัฐวิสาหกิจทั้งในออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ รวมถึง เป็นทั้งนักเขียน นักข่าว  นักแสดง และนักกีฬา มหาวิทยาลัยมีความภูมิใจอย่างมากที่ได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะไปมีชีวิตที่มีคุณภาพ    มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาแบบเต็มเวลา นักเรียนที่เรียนและทำงานไปด้วยในระดับอนุปริญญา ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 12,500 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,500 คน

ในปี 2013 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับ TOP 5% ของโลก และมีสาขาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งสถาบันที่ดีที่สุดในสาขา Politics and International Studies และ Agriculture and Forestry

© Copyright - EdNET Allright reserved