QUT College Pathway มอบทุนสำหรับน้องๆ มัธยม 5 เรียนปรับพื้น

QUT College Pathway Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐาน…