ทุน Mid-Semester Scholarship TAFE NSW เปิดรับถึง 26 พฤศจิกายน 2021

ยังไม่สายเกินไปที่จะสมัครเรียนที่วิทยาลัยรัฐบาลแห่งเมืองซิดนีย์…

ACU International Student Scholarship (ISS) ทุนค่าเรียน 50%

Australian Catholic University (ACU) มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีวิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย…

QUT College Merit Scholarship

Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย…

ทุนการศึกษา UNSW Sydney, International Scientia Coursework Scholarship

รีบสมัครด่วน UNSW Sydney มหาวิทยาลัยระดับโลก…

ทุน RMIT หลักสูตร Foundation Studies Programs

RMIT | Foundation Studies Bursary ข่าวดีสำหรับน้องๆ…