คู่มือเตรียมสอบ TOEFL ITP ราคา 900 และ 800 บาท

คู่มือ TOEFL ITP

Official Guide to the TOEFL ITP® Test

 

This Official Guide is specifically written to help students prepare for the TOEFL ITP® Test. It includes:

  • A description of all the types of questions on the test
  • Practice questions and answers, with explanations
  • Two full-length practice tests
  • Useful strategies for improving academic English skills
  • A CD ROM for the Listening section (PC- and Mac®-compatible)

ราคา  900  บาท

TOEFL ITP® Level 1 Practice Tests, Volume 1

Print

 

Prepare for the TOEFL ITP® test with real practice tests from ETS. This book will help you know what to expect when you take an ITP test and identify areas where you need improvement.

This book contains:

  • 2 complete TOEFL ITP practice tests
  • a CD-ROM of the Listening passages (PC only)
  • answer keys
  • scoring information
  • study tips and test-taking strategies

ราคา  800  บาท

รายละเอียดค่าจัดส่ง EMS

เล่ม 900 บาท ค่าจัดส่ง 70 บาท เล่มสองเพิ่ม 30 บาท

เล่ม 800 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อ 1 เล่ม

สนใจชื้อหนังสือหรือสอบ TOEFL ITP ติดต่อ Line: @ednet