คู่มือเตรียมสอบ TOEFL ITP ราคา 900 และ 800 บาท

คู่มือ TOEFL ITP

Official Guide to the TOEFL ITP® Test

 

This Official Guide is specifically written to help students prepare for the TOEFL ITP® Test. It includes:

 • A description of all the types of questions on the test
 • Practice questions and answers, with explanations
 • Two full-length practice tests
 • Useful strategies for improving academic English skills
 • A CD ROM for the Listening section (PC- and Mac®-compatible)

ราคา  900  บาท

TOEFL ITP® Level 1 Practice Tests, Volume 1

Print

 

Prepare for the TOEFL ITP® test with real practice tests from ETS. This book will help you know what to expect when you take an ITP test and identify areas where you need improvement.

This book contains:

 • 2 complete TOEFL ITP practice tests
 • a CD-ROM of the Listening passages (PC only)
 • answer keys
 • scoring information
 • study tips and test-taking strategies

ราคา  800  บาท

TOEFL ITP® Level 2 Practice Test, Volume 1

 

 

 

 

 

 

Prepare for the TOEFL ITP® Level 2 test with a real practice test from ETS. This book will help you become familiar with the ITP Level 2 test and identify areas where you can improve your English-language proficiency.

This book contains:

 • 1 complete TOEFL ITP Level 2 practice test
 • a CD-ROM of the Listening section (PC only)
 • answer key
 • scoring information
 • study tips and test-taking strategies

TOEFL ITP tests are used by institutions to identify students’ current levels of proficiency, to evaluate progress at the end of a course, for placement in a program of study, for screening for scholarship programs, or to complete a graduation requirement.

The TOEFL ITP Level 2 test measures the English-language proficiency of individuals who are non-native speakers of English. It has 3 sections:

 1. Listening Comprehension
 2. Structure and Written Expression
 3. Reading and Vocabulary

All questions are multiple-choice, and each practice test takes approximately one hour and 10 minutes.

ราคา  800  บาท

รายละเอียดค่าจัดส่ง EMS

เล่ม 900 บาท ค่าจัดส่ง 70 บาท เล่มสองเพิ่ม 30 บาท

เล่ม 800 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อ 1 เล่ม

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว
เลขบัญชี 424-1-42126-2
ชื่อบัญชี บจก. เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา
Fax หลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง

มาที่ Line: @ednet (ต้องมี @ ข้างหน้านะคะ) หรือที่ e-mail : toeflitp@ednet.co.th

สนใจสมัครสอบ

ITP_webH18