ไทย   l    Eng

Access Language Centre

Access Language Centre ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1997 ตั้งอยู่ที่ Sydney เปิดสอนให้นักเรียนกว่า 35 ประเทศทั่วโลกตลอดทั้งปี

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ Access Language Centre

  1. ประสบการณ์กว่า 17 ปี ถือว่าเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในซิดนีย์
  2. ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น NEAS, EA, WYSE Travel Confederation และ ได้รับการรับรองจาก IALC (International Association Language Centres) ซึ่ง Access Language Centre เป็นเพียง 1 ใน 3 โรงเรียนในซิดนีย์ที่ได้รับการรับรองนี้
  3. เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทีครบถ้สนตามความต้องการตลอดทั้งปี
  4. จุดเด่นของ Access Language Centre คือมีโปรแกรม Work Experience Program นักเรียนสามารถทำงานได้ในช่วงระหว่างเรียน โดยความช่วยเหลือจาก Access Language Centre
  5. Access Language Centre ตั้งอยู่ที่ Sydney ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักเรียนจากทั่วโลก ซึ่งนักเรียนจะได้สร้างมิตรภาพและประสบการณ์กับเพื่อนชาวต่างชาติ
  6. อาจารย์ทุกคนต้องจบระดับมหาวิทยาลัยและมีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ชาวต่างชาติ (TEFL/TESOL)
  7. เจ้าหน้าที่เป็นมิตรและคอยช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆเรื่อง
  8. Access Language Centre มีหลักสูตรเชื่อมต่อหลังจากเรียนจบหลักสูตร ซึ่งสามารถใช้เรียนต่อ TAFE NSW และ Colleges ต่างๆได้
  9. Access Language Centre เข้าใจถึงประสบการณ์ที่นักเรียนควรได้รับขณะศึกษาในต่างประเทศ ดงันั้นสถาบันจึงมีทีมงานที่คอยจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน เพื่อเสริมประสบการณ์