ไทย   l    Eng

AIS St. Helens

เอไอเอสได้ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาปี 1989 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นสมาชิกขององค์กรการศึกษาของนิวซีแลนด์และยังได้รับการยอมรับในหลักสูตรเทียบเท่าระดับปริญญาโดยจดทะเบียน เป็นทั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ (APPEL) และสถาบันการศึกษาเอกชนของสมาคมแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (NZAPEP) เอไอเอสยินยอมที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขของประเทศนิวซีแลนด์ในการให้ความดูแลและเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนและนักศึกษานานาชาติ ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เอไอเอสเป็นสมาชิกของ NZAPEP ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ความมั่นใจในทุก ๆ โปรแกรมที่เราจัดหามาว่าเป็นโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นบริการที่เสมือนคำตอบให้กับทุกท่าน

ที่ เอไอเอส เรามีนักเรียนและทีมงานมาจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเรียนรู้และให้การศึกษา การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการเผชิญกับเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เติบโตขึ้นภายในครอบครัวของเอไอเอส ความมีชื่อเสียงของเราเปรียบได้กับสถาบันในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีความเข้าใจนักเรียน จากประเทศต่าง ๆ และพร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งในเรื่องส่วนบุคคล รวมถึงความต้องการด้านขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ