ไทย   l    Eng

Anglo – Continental

Anglo-Continental เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของโลกทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยที่โรงเรียนของเราก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1950 ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่เงียบสงบ ไม่ไกลจากเมือง Bournemouth ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเล เป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจาก British Ministry of Education ในปัจจุบัน ทุกโปรแกรมของทางโรงเรียนจะได้รับการตรวจสอบจาก British Council ทำให้กว่า 50 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนของเราได้สร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก

Anglo-Continental เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ แต่ทางโรงเรียนยังคงใช้การบริหารงานในลักษณะครอบครัว มีการให้บริการที่เป็นกันเอง แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านหลักสูตรของทางโรงเรียนนั้น ก็เหมาะสมกับทุกคนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Beginner ไปจนถึงระดับ Advanced