ไทย   l    Eng

ANU College

ANU College (ANUC) เป็นสถาบันที่สอนทั้งภาษาอังกฤษและหลักสูตรทางวิชาการให้กับ Australian National University (ANU) ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

ANU College ตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัย และสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย มีป้ายรถเมล์อยู่ข้างหน้าอาคารของ ANU College หรือเดินเท้าเข้าใจกลางเมือง (City Centre) ก็ใช้เวลาแค่ 10 นาที นักเรียนของ ANU College สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆได้ เช่น

–       ห้องเรียน 17 ห้อง พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

–       SDL (Self-Directed Learning) ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมซอฟท์แวร์รองรับ

–       Wireless

–       ห้องรับรอง พร้อมห้องครัว

–       ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้า

–       เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ หลักสูตรของ ANU College ยังได้รับการรับรองจาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) ซึ่งทำให้มั่นใจเรื่องคุณภาพที่ดีที่สุด