ไทย   l    Eng

Aoraki polytechnic

Aoraki Polytechnic เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนในการศึกษาหาความรู้

โรงเรียนของเรายินดีต้อนรับและพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรก นักเรียนที่กลับมาเรียนใหม่ และนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น เราจึงเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยเฉพาะ ทำให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งผลให้นักเรียนเหล่านั้นประสบผลสำเร็จในอาชีพของตน