ไทย   l    Eng

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหม่ที่สุดและมีการพัฒนาที่ไวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสถาบันชั้นแนวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของประเทศ มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปี        คริสตศักราช 1895 ต่อมาในปี 2000 ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้เปลี่ยนให้สถาบันมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิชาการ การค้นคว้าวิจัย และความเป็นเลิศในการให้ความรู้

Auckland University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ส่งผลให้เรามีหลักสูตรที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น ทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตนเอง หรือตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรของเราได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม และทำการสอนโดยผู้ที่มีชำนาญในสาขาวิชานั้น ๆ ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและท้าทาย นอกจากนี้ ในหลาย ๆ หลักสูตรของเรายังอนุญาตให้นักเรียนได้ฝึกงานกับบริษัทการค้าต่าง ๆ เป็นเวลา 3 เดือนอีกด้วย