ไทย   l    Eng

Australian Catholic University

มหาวิทยาลัยออสเตรเลียน คาธอริค (Australian Catholic University หรือ ACU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลของออสเตรเลีย ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์มีความหลายหลายทางเชื้อชาติที่แตกต่างกันไป ACU คัดสรรอาจารย์โดยมีอัตราต่อสัดส่วนต่อนักเรียน 1:18 ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพและประสบการณ์ ปัจจุบันมีนักศึกษาสัดส่วน ดังนี้ นักศึกษาปริญญาตรี 18,406 คน ปริญญาโท-เอก 5,300 คน นักศึกษาต่างชาติ 3,323 คน

ACU เปิดสอนนักศึกษาต่างชาติใน 6 แคมปัส ได้แก่ ACU Canberra, ACU Ballarat, ACU Brisbane, ACU Melbourne, ACU North Sydney, ACU Strathfield

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการเรียนที่ดีเยี่ยม เมื่อจบแล้วมีอัตราการจ้างงานสูง รวมถึงเงินเดือนที่ได้รับ นอกจากนี้ในทุกหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ เมื่อพวกเขาเรียนจบ

5 เหตุผลที่เลือกเรียนที่ Australian Catholic University

  1. ACU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยแรกเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี 1857 และรวมตัวเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1991
  2. มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดย 14% ของนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 92 ประเทศทั่วโลก
  3. ค่าเรียนของ ACU สมเหตุสมผลแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
  4. อัตราการจ้างงานหลังเรียนจบอยู่ที่ 95%
  5. มีแคมปัสให้เลือกเรียนหลากหลายถึง 6 แคมปัส