ไทย   l    Eng

AUT International House

AUT International House เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของ the Auckland University of Technology ซึ่งที่นี่ก่อตั้งตั้งแต่ 1985 และกลายเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2000 ที่นี้เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา ที่นี่มีนักเรียนมากกว่า 25,000 คนในแต่ละปี เรามีคณะต่างๆมากมายเช่น Arts, Business, Health Studies, Maori Development และ Science and Engineering. หลักสูตรของ the Auckland University of Technology ได้รับการยอมรับจาก the New Zealand Vice-Chancellors Committee และจาก NZQA ทั้งหมด

AUT International House ได้เป็นสมาชิกของ The International House World Organisation เพียงแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ International House ได้รับความไว้วางใจในการสอนมากนาน อีกทั้งยังมีการพัฒนาของการสอนภาษาอังกฤษในระดับโลกอีกด้วย มากว่า 120 โรงเรียนในเครือ และครูอาจารย์มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก