ไทย   l    Eng

Avalon College

Avalon College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำ มุ่งเน้นการให้การศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีการเรียนการสอนและการวัดระดับตามแบบของออสเตรเลีย รวมทั้งคำนึงถึงคุณค่าของนักเรียนต่างชาติ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและไม่เหมือนใคร ภายใต้การเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนต่าง ๆ ได้ตามที่ตั้งใจ พร้อมด้วยความมั่นใจอันเต็มเปี่ยม

Avalon College เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเป็นแบบลักษณะครอบครัวใหญ่ มากกว่าที่จะเป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ โดยที่จุดมุ่งหมายของการเป็นครอบครัวใหญ่ ก็คือการดูแลเอาใจใส่และสนับสนุนทางด้านจิตใจ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้สึกเป็นกันเองและมีความปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นผลดีต่อการศึกษาของนักเรียนอีกด้วย