ไทย   l    Eng

Aviation Australia

Aviation Australia เป็นสถาบันของรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2001 ถือว่าเป็นศูนย์ฝึกทางด้านการซ่อมบำรุงที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ หลักสูตรของ Aviation Australia ยังได้รับการรับรองจากทั้ง Civil Aviation Safety Authority (CASA) และ European Aviation Safety Agency (EASA)

หลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน สายการบิน บริษัทยานอวกาศ และมหาวิทยาลัย หลักสูตรของ Aviation Australia เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่ฝึกให้นักเรียนพร้อมกับการทำงานอย่างแท้จริง

Aviation Australia มี 2 แคมปัสได้แก่ Brisbane และ Cairns ซึ่งตั้งอยู่ที่สนามบินนานาชาติ ดังนั้นนักเรียนจะได้รับบรรยากาศทางอากาศยาน

ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 25,000 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมอบรมกับ Aviation Australia และกว่า   90 % ของนักเรียนได้เข้าทำงานกับธุรกิจการบิน