ไทย   l    Eng

Avondale College

Avondale College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ แม้ว่าโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีขนาดใหญ่ แต่เราก็มอบบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น กำลังใจ และความใกล้ชิดให้แก่นักเรียนดังเช่นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก โดยที่สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ตั้งก็ไม่เป็นสองรองใคร พร้อมทั้งมีการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพที่สุดแห่งหนึ่ง