ไทย   l    Eng

Badminton School

โรงเรียนแบดมินตันเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง แห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนทั้งแบบอยู่ประจำและ เช้าไปเย็นกลับ โรงเรียนแบดมินตันเป้นโรงเรียนสำหรับนักเรียนหญิงตั้งแต่อายุ 4 ถึง 18 ปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 20 เอเคอร์ ในย่าน Durham Downs ซึ่งใกล้กับ มหาวิทยาลัย Bristol มหาวิทยาลัยเก่าที่มีชื่อเสียง หลักสูตรการเรียนที่โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนอังกฤษ ทั้งนี้มีนอกจากมีการพัฒนาในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนแล้ว ในส่วนของการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทางโรงเรียนให้ความเอาใจใส่ในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

นักเรียนของโรงเรียนแบดมินมัน นอกจากจะมีผลการเรียนที่โดดเด่นแล้ว ในเรื่องของบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของนักเรียน ก็ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาเช่นเดียวกัน