ไทย   l    Eng

Barndardiston School

โรงเรียน Barnardiston ตั้งอยู่บนพื้นที่ 16 เอเคอร์ ของย่าน Suffolk ระหว่างเขตเมือง Essex และ Cambridge เป็นโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งรับทั้งนักเรียนที่ต้องการอยุ่แบบประจำ หรือ ไปเช้าเย็นกลับ ทางโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเล่นก๊ฬ โรงยิม ห้องดนตรี ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่อยู่ประจำ ทางโรงเรียนจะจัดที่พักให้อยู่อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่นักเรียน

หลักสูตรการเรียนของทางโรงเรียนถูกออบแบบมาอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับนักเรียน วิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิไมได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการเรียนการสอนในแบบปัจจุบัน สื่อเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น วิชาคอมพิวเตอรื หรือหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ได้ถูกนำมาสอนแก่เด็กนักเรียนตั้งอายุ 3 ปี