ไทย   l    Eng

Bellerbys College

Bellerbys College เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและให้ความช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษมากว่าครึ่งศตวรรษ

Bellerbys Brighton ได้รับการจัดอันดับผลการสอบ A Level จาก Financial Times ให้อยู่ในอันดับที่ 29 และ Bellerbys Cambridge ครองอันดับที่ 47 จากโรงเรียนทั้งหมด 2,179 แห่งซึ่งนำหน้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายโรงเรียนในประเทศอังกฤษ

เป้าหมายหลักของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาตามหลักวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงสุด ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สนุกสนานและเป็นมิตรซึ่งสามารถปูทางให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดทางการศึกษาและบรรลุเป้าหมายเฉพาะบุคคล

Bellerbys มีหลักสูตรต่างๆ มากมายที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป ได้แก่ GCSE, A Level, Foundation, ปริญญาตรีปี 1 ทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ, หลักสูตรเตรียมเข้าปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

จุดเด่นของโรงเรียน

–          เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีประสบการณ์มากที่สุดในการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

–          นักเรียนมากกว่า 1,000 คนสามารถเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษได้

–          อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และมีห้องเรียนขนาดเล็กเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับผลการเรียนที่ดีเยี่ยม

–          โรงเรียนช่วยเตรียมความพร้อมพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Oxford หรือ Cambridge

–          มีกลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะรวมกลุ่มกันทุกสัปดาห์

–          รับรองการเข้าศึกษาต่อใน 50 มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับโรงเรียนสำหรับนักเรียน Foundation

–          ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

–          มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี