ไทย   l    Eng

Brock University

Brock University ก่อตั้งขึ้นในปี 1964 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และเป็นผู้นำทั้งในด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของนักศึกษา คณาจารย์ผู้สอน และ เจ้าหน้าที่ของสถาบัน ทางมหาวิทยาลัยมีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งเราเน้นการสอน การวิจัย ด้วยคุณภาพสูงสุด ท่ามกลางความหลากหลายของชุมชน เราเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีคืนสู่สังคมเพื่ออนาคต ด้วยความคิดจินตนการ การประดิษฐ์คิดค้น และคำมั่นสัญญา

ทางมหาวิทยาลัยขยายจำนวนความหลากหลายของโปรแกรมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี และเราได้นำโปรแกรมผึกงาน (co-op programs) เข้าอยู่ในหลักสูตรและสาขาต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาฝึกทักษะและได้ประสบหารณืจากการฝึกงานกับองค์กรต่างๆ ในแคนาดา   Brock University มีหลักสูตร co-op programs มากที่สุดในแคนาดา ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นในการเพิ่มมาตราฐานทางการสอน และการค้นคว้าวิจัย เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น