ไทย   l    Eng

Buckswood  School

โรงเรียน Buckswood เป็นโรงเรียนประจำของประเทศอังกฤษ ที่นานาชาติรู้จักกันดี โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 10-19 ปี โรงเรียน Buckswood มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนที่น่าประทับใจ ทางโรงเรียนมีวิทยาเขตต่างๆ ให้นักเรียนได้เลือกเรียน อาทิ เช่น วิทยาเขต St.Nova ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ และการกีฬา ซึ่งเลือกเรียนในต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ อิตาลี เป็นต้น ใดยความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษาของในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของนักเรียนที่ต้องการมีประสบการณ์การเรียน ในต่างประเทศ รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรม เชื้อชาติ เป็นต้น