ไทย   l    Eng

Burnside High School

Burnside High School เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด ได้รับการยอมรับจากทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ ว่าเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่ง นอกจากหลักสูตรที่มีความหลากหลายแล้ว เรายังเปิดสอนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านนี้เป็นพิเศษ ที่ Christchurch College อีกด้วย