ไทย   l    Eng

California State University, East Bay

California State University, East Bay เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 13,000 คน เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสาขา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีอาณาเขตโดยประมาณ 342 เอเคอร์ ที่วิทยาเขต Hayward ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาใน San Francisco Bay ทำให้มีบรรยากาศที่สวยงาม นอกจากนี้ ทางสถาบันยังได้รับการยกย่องจาก Princeton Review ว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในแถบตะวันตกของประเทศ ส่วนทางด้าน U.S. News & World Report ในส่วนของ “American Best College” ก็ยังจัดให้มหาวิทยาลัยติดอยู่ในอันดับต้น ๆ อีกด้วย California State University, East Bay แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 4 ภาค (ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน) โดยในแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนประมาณ 11 สัปดาห์