ไทย   l    Eng

California State University, Northridge

California State University, Northridge (CSUN) มีชื่อเสียงในด้านวิชาการและคณาจารย์ ตั้งอยู่ทางชานเมืองของรัฐลอสแอลเจิลลิส ในแต่ละปี มีนักเรียนมากกว่า 33,000 คนมาเรียนกับเราจากทั่วทุกมุมโลก