ไทย   l    Eng

Cambridge High School

Cambridge High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1883 เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนประมาณ 900 คนต่อปี ภายใต้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันเรามีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศบราซิล กัมพูชา จีน เยอรมัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม