ไทย   l    Eng

Canberra Institute of Technology

สถาบันอาชีวะเทคโนโลยี แคนเบอร์ร่า นำเสนอหลักสูตรที่มากกว่า 400 หลักสูตร ทั้งนักศึกษาของออสเตรเลีย และนักศึกษาต่างชาติ มีวิทยาเขต 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ บรูซ ไฟร์ทวิท รีทช์ เซาท์ไซท์ และเวสตั้น กับอีก 2 แห่งที่ยืดหยุ่นในการเรียน คือ รีทช์ และทุกีรานองส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตร และห้องเรียนที่นักศึกษาจะเลือกเรียนที่แคนเบอร์ร่า

หลักสูตรของที่อาชีวะแคนเบอร์ร่านี้ ถือว่ามีคุณภาพ และมีตั้งแต่ประกาศนียบัตร จนถึงระดับปริญญา รวมถึงความหลากหลาย และยืดหยุ่นในการเรียน ทางสถาบันเน้นที่ทักษะ และการฝึกอบรมนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน คณาจารย์ล้วนแต่มีคุณภาพ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และนักศึกษายังได้รับผลประโยชน์จากการสอน หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย