ไทย   l    Eng

Capilano University

คาพิลาโน คอลเลจ มีชื่อเสียงในด้านความเข้มข้นของพื้นฐานหลักสูตรเชิงวิชาการ สถาบันของเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและคิดค้นหลักสูตรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ความรู้ทันสมัยต่อโลกปัจจุบันและอนาคต เรามีโปรแกรมที่หลากหลายสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และคอร์สที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิจในมหาวิทยาลัยได้ในคณะต่างๆ อาทิเช่นคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสาธารณสุข คณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อีกด้วย นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกศึกษาต่อได้ทั้งในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หลักสูตรด้านวิชาชีพ และคอร์สเตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

คาพิลาโน คอลเลจ เป็นวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ มณฑลบริทิช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ก่อตั้งเมื่อปี 1968 ในปีแรกเราใช้อาคารเรียนหลังเล็กของโรงเรียนมัธยมปลายเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน

ต่อมาในปี 1973 ด้วยพื้นที่กว่า 34 เอเคอร์ เราเปิดวิทยาลัยในเมืองแวนคูเวอร์ทางตอนเหนือ และในปีเดียวกันเราได้สร้างวิทยาเขตเพิ่มขึ้นที่เมืองสความิซ ในเขตวิซเลอร์ และในปี 1977 วิทยาเขตแห่งที่สามได้ก่อตั้งขึ้นที่ซันชายโคส

ปัจจุบันสถาบันของเรามีนักเรียนต่างชาติกว่า 607 คนจาก 45 ประเทศทั่วโลก กำลังศึกษาในโปรแกรมต่างๆ นักเรียนเหล่านี้มีสิทธิ์ในการเลือกเรียนโปรแกรมต่างๆ ตามความสามารถของตน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2007 สถาบันของเรามีนักเรียนสมัครเรียนทั้งหมดประมาณ 6,700 คน