ไทย   l    Eng

Carey Baptist Grammar School

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี 1932 ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพแบ็พติสแห่งวิคตอเรีย โดยในระยะแรกจะรับเฉพาะเด็กนักเรียนชาย และเริ่มรับนักเรียนหญิงเมื่อปี 1979 ในปี 1957 ได้ถูกเชิญเข้าร่วม The Associated Public of Victoria ในปี 1998 ได้เริ่มมีหลักสูตร International Baccalaureate สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย และในปี 2001 ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็น โรงเรียนนานาชาติจากคณะกรรมการสมาคมแห่งโรงเรียนนานาชาติ

Carey เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบคริสเตียน สำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ชั้นอนุบาล ถึงชั้นปีที่ 12

การเรียนการสอนของ Carey ไม่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงห้องดนตรี และสนามกีฬากลางแจ้งในบริเวณโรงเรียน นักเรียนของเราที่จบจาก Carey มักจะได้รับการกล่าวถึงและการยอมรับ ในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น และความรับผิดชอบต่อคนอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม

นักเรียนชั้นปีที่ 12 ของเรา ได้รับการยอมรับอยู่ใน 10 อันดับแรกของรัฐวิคตอเรีย หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรร่วมกิจกรรมพิเศษ  ช่วยส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นปีที่12 สามารถนำเอาความสามารถสูงสุดของแต่ละคนออกมาได้

โรงเรียน ได้ทำการจัดทำโปรแกรม การเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครัน รวมถึงการแยกกลุ่มเด็กที่เรียนตามอายุ เรามีชั้นประถมศึกษา ทั้ง 2 วิทยาเขต ซึ่งจะสอนนักเรียนตั้งแต่ อนุบาล ถึง ชั้นปีที่6  แต่สำหรับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายจะมีที่วิทยาเขต Kew เท่านั้น