ไทย   l    Eng

CATS Academy Boston School

โรงเรียน CATS Academy Boston School เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน Boston เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ สำหรับนักเรียน Grade 9 ถึง Grade 12 มีประสบการณ์การสอนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนต่างชาติกว่า 60 ปี เพื่อให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก