ไทย   l    Eng

Centre for English Teaching University of Sydney

Centre for English Teaching (CET) ศูนย์ภาษาของ University of Sydney ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988  เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งด้านวิชาการและเพื่อวิชาชีพ สอนโดยอาจารย์มีคุณภาพและมีประสบการณ์การสอนทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ CET ตั้งอยู่ใน University of Sydney ซึ่งในแต่ละห้องเรียนประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เกี่ยวกับ Centre for English Teaching

–       มีนักเรียนประมาณ 2,000 – 3,000 คน

–       นักเรียนโดยเฉลี่ย 14 คนต่อห้องเรียน ไม่เกิน 18 คน

–       เรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

–       มีเวลาให้เลือกเรียน (ในบางหลักสูตร) สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนคลาสเช้า บ่าย หรือเย็น

หลักสูตรเปิดเรียนตลอดทั้งปี