ไทย   l    Eng

Chaminade College Preparatory

Chaminade College Preparatory School เป็นโรงเรียนคริสต์คาทอลิค มีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ รับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึง 12  รวมทั้งหมด 800 กว่าคน นักเรียนมากจากทั่วทุกภูมิภาคของสหรัฐและนักเรียนต่งชาติด้วย

มากกว่า 99% ของศิษย์เก่าถูกรับเข้าเรียนต่อจากมหาลัยทั่วประเทศ โรงเรียน Chaminade ได้รับความรับรองมาตรฐานจาก ISACS และมีมากกว่า 40 เครดิตในวิชาเรียนที่สามารถนำเข้าไปใช้ต่อได้เมื่อเข้าเรียนต่อในชั้นมหาวิทยาลัย

อาจารย์และบุคคลากรของโรงเรียน Chaminade มากไปด้วยความสามารถและเข้าใจในการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนมีสโลแกนที่ว่า “Esto Vir” หรือที่แปลว่า “เป็นลูกผู้ชาย” และต้องการให้นักเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านการศึกษา การงาน การสังคม และการใช้ชีวิต ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กนั้นมีความฉลาดคิด และฉลาดทำ และยังให้ความเข้าใจทางด้านทางศาสนา เพื่อให้เด็กเข้ากับสังคมได้ในอนาคต