ไทย   l    Eng

Charles Sturt University

มหาวิทยาลัย เชาร์ท สเทราท์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการเรียนที่ดีเยี่ยม ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ ระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมในการสอนแบบมืออาชีพ ด้านการวิจัย และหยืดหยุ่นด้านการสอน และการเรียนรู้ ระดับปริญญาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล รวมถึงองค์กรต่างๆ โดยที่มหาวิทยาลัยการันตีได้ว่าเมื่อจบมาแล้วนักศึกษามีคุณภาพ และตรงตามอุตสาหกรรมแรงงาน ด้วยเหตุผลนี้ ติดอันดับใน Good Universities Guide สำหรับผู้ที่เรียนจบจากนี้และรับรองว่าได้งานตรงตามสายงานที่เรียนมา เมื่อเร็วๆ นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ถูกสำรวจจากที่ Graduate Careers Council of Australia ว่า 83% ของผู้ที่จบจะได้งานตามที่เรียนมาอย่างแน่นอน

มหาวิทยาลัยยังได้หยืดหยุ่นการเรียน และมีการผสมผสานการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในหลายๆ มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียที่มีหลักสูตรที่ทันสมัย ด้วยระบบการสอนที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม และอาชีพที่ดีในอนาคต