ไทย   l    Eng

Christchurch College of English

Christchurch College of English ขอเสนอทางเลือกในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออนาคตของคุณ CCEL เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นสถาบันภาษาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Lincoln University และวิทยาลัยครูแห่งนคร Christchurch คณาจารย์ของเรามีคุณวุฒิระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมานาน วิธีการสอนของเรา จะช่วยให้นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษที่ CCEL มาจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก มีการพัฒนาความมั่นใจในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้รับความสนุกสนานกับบรรยากาศการเรียนการสอน และความเป็นกันเอง ซึ่งจะเป็นประสบการณ์การเรียนที่คุณไม่มีวันลืม