ไทย   l    Eng

Christchurch Girls High School

ขอต้อนรับคุณอย่างเป็นมิตรสู่โรงเรียน Christchurch Girls High School เมืองไคร์สเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียน Christchurch Girls High School ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1877 และเป็นโรงเรียนมัธยมหญิงที่เก่าแก่อันดับสองของประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันนี้ โรงเรียนมีความทันสมัยและเป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้า ทั้งยังมีประเพณีและธรรมเนียมที่มีชื่อเสียง และมีความเป็นเลิศในด้านการศึกษา วัฒนธรรมอันดีงาม และกีฬา ในแต่ละปีโรงเรียน Christchurch Girls High School ได้ต้อนรับนักเรียนต่างชาติถึง ประมาณ 55 คน นักเรียนเหล่านี้ได้มามีส่วนแบ่งปันในความเป็นเลิศใน ด้านการศึกษา สภาพแวดล้อมที่น่ามหัศจรรย์ และ บรรยากาศที่อบอุ่นในการอยู่ร่วมกัน

ส่วนในด้านการศึกษาซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนนานาชาติจำเป็นต้องมีการสอบเข้าพิเศษก่อนที่การลงทะเบียนจะได้รับการยืนยัน ในชั้นเรียนของนักเรียนที่อังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือที่เรียก กันว่า ESOL นั้นมีชั้นเรียนพร้อมสำหรับทุกระดับการศึกษา ชั้นเรียนของ ESOL เป็นชั้นเรียนพิเศษโดยเฉพาะที่นักเรียนได้รับการสอนจากครูที่มีคุณวุฒิ วิชาESOL นั้นมีไว้ให้เป็นวิชาเลือกของชั้นมัธยมต้น และเป็นวิชาหนึ่งในชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนไคร์สเชิร์ชเกิลสไฮสคูล เป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติตามกระทรวงการศึกษาของนิวซีแลนด์ในเรื่องของกฎข้อบังคับในการปฏิบัติการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนนานาชาติ โรงเรีย Christchurch Girls High School ได้เห็นว่าการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนนานาชาติเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง หัวหน้าแผนกนักเรียนนานาชาติเป็นผู้ดูแลสวัสดิการของนักเรียนที่โรงเรียน ในขณะที่ผู้ปกครองที่ได้รับการอนุมัติจากทางโรง เรียน จะเป็นผู้ดแลูทุกอย่างในเรื่องความต้องการของนักเรียนนอกเวลาเรียน นักเรียนนานาชาติทุกคนที่อยู่ในไคร์สเชิร์ชโดยไม่มีผู้ปกครอง จำเป็นต้องมีการดูแลโดยบริษัทดูแลนักเรียนนานาชาติที่ได้รับการอนุมัติจากโรงเรียน