ไทย   l    Eng

Christchurch Polytechnic Institute of Technology

Christchurch Polytechnic Institute of Technology เป็นสถาบันที่มีอายุเกือบ 100 ปี เป็นหนึ่งในสถาบันของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สถาบันของเราได้รับการรับรองจากรัฐบาลว่าเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาที่ดีที่สุด เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และโปรแกรมภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกหลักสูตรของเรานั้น ได้รับการรับรองจาก NZQA และยังมีคุณวุฒิเทียบเท่ากับหลักสูตรที่สอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้น นักเรียนที่จบจากที่นี่จะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทำให้มีโอกาสสูงขึ้นในการเข้าทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ