ไทย   l    Eng

Canterbury Language College Australasia (CLCA)

มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนที่ Canterbury Language College Australasia (CLCA) ทุกปีตั้งแต่ปี 1988 คุณสามารถเรียนในโรงเรียนที่มีบรรยากาศที่เป็นมิตรและอีกทั้งยังสามารถที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายได้โดยง่ายโดยความช่วยเหลือจากอาจารย์ทีมีคุณภาพแล้วเครื่องมือที่ครบครัน

เราเป็นโรงเรียนที่เน้นด้านการเรียนที่ดีแล้วก็ชิวิตที่สนุกสนาน CLCA เป็นสมาชิกของ English New Zealand และได้ลงนามใน Code of Practice สำหรับ Pastoral Care สำหรับนักเรียนนานาชาติ