ไทย   l    Eng

Crown Institute of Studies

มากกว่า 30 ปีของการเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้นำในด้านศึกษาในนิวซีแลนด์ เจ้าของเป็นคนท้องถิ่นจึงรู้จักประเทศนิวซีแลนด์และผู้คนเป็นอย่างดี การสอนของเรานั้น เน้นด้านความเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร จุดมุ่งหมายของเรานั้นเน้นความสำเร็จ English PLUS ให้ทางเลือกในการเรียนอย่างหลากหลายและมีเอกลักษณ์ การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไปด้วยกับการมีเพื่อนใหม่ๆ คุณทำทั้งหมดนี้ได้เมื่ออาศัยใน Auckland