ไทย   l    Eng

CSLI

CSLI คือสถาบันสอนภาษาแนวใหม่ สถาบันของเรามุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเพิ่มทักษะทางภาษา เรามีความพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาได้อย่างเต็มที่ด้วยความช่วยเหลือจากคณาจารญ์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ นอกจากหลักสูตรด้านภาษา เรายังมีหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มุ่งหวังที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การสนทนา หลักสูตรการสอนTESOL และอื่นๆ