ไทย   l    Eng

CaliforniaStateUniversity,DominguezHills

CaliforniaStateUniversity,DominguezHills(CSUDH)เป็นมหาวิทยาลัยในระบบ CaliforniaStateUniversityซึ่งเป้นระบบมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ใหญ่ทีสุดของโลก CSUDH ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1960เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทกว่า 60 สาขา มีนักศึกษามากกว่า 14,000คนในคณะต่างๆกว่า 6 สาขาด้วยกัน

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่สวยงาม ในบรรยากาศที่สวยงาม ปลอดภัยที่มีชุมชนอาศัยอยู่ ห่างจากตัวเมืองลอสแองเจลิสฮอลลีวุ้ด ชายหาดเพียง25 กม การเลือกเรียนที่  CSUDHจนักศึกษาจะได้ทั้งคุณภาพการศึกษา การฝึกปฏิบัติในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพทางวิชาการจากคณาจารย์ที่เอาใจใส่และโอกาสทางด้านงานวิจัยระดับปริญญาตรี ที่โดยปกตินักศึกษาระดับปริญญาโทเท่านั้นที่จะได้รับ 

CaliforniaStateUniversity,DominguezHills