ไทย   l    Eng

Curtin English

Curtin English เปิดสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนต่างชาติมากว่า 40 ปี นักเรียนของ Curtin English จะได้พบปะนักเรียนออสซี่และต่างชาติกว่า 130 ประเทศ นอกจากนี้ในฐานะนักเรียนของ Curtin English ยังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในแคมปัสได้ทั้งหมด

เหตุผลที่เลือกเรียนที่ Curtin English

–       Centre of Excellence จากการสำรวจของนักเรียน (The English Language Barometer 2011) พบว่า Curtin English จัดอยู่ในสถาบันสอนภาษาชั้นยอดเยี่ยม

–       Quality Teaching อาจารย์ที่สอนมีคุณภาพ

–       Accredited Programs หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Curtin English ได้รับการรับรองจาก NEAS (the National ELICOS Association of Australia) ซึ่งเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือและคอยตรวจสอบคุณภาพในการเรียนการสอน

–       Additional language-learning opportunities นอกจากหลักสูตรเรียนที่จะต้องเรียนแล้ว Curtin English ยังจัดหลักสูตรเพิ่มเติมให้นักเรียนฟรี เช่น Pronunciation

–       Dedicated Student Services เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

–       Buddy System นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ จะถูกจับคู่กับนักเรียนใหม่ เพื่อให้คำแนะนำและตอบคำถามต่างๆแก่นักเรียนใหม่ ทำให้ได้พบประสบการณ์ใหม่จากเพื่อนใหม่

–       In-class Technology Curtin English พยายามพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น การใช้ iPad และ Interactive whiteboards

–       Diversity นักเรียนจะได้พบกับนักเรียนต่างชาติที่หลากหลายกว่า 130 ประเทศ

Pathway Planning and Password Testing นักเรียนทุกคนจะได้รับคำแนะนำเรื่องแนวการเรียนที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนใน Curtin College หรือ Curtin University นอกจากนี้ยังมี Password Test เพื่อทดสอบความพร้อมในการเรียนอีกด้วย