ไทย   l    Eng

Curtin University

Curtin University (มหาวิทยาลัยเคอทิน) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และการยอมรับในออสเตรเลีย ว่าเป็นผู้นำการศึกษาในระดับนานาชาติ ก่อนหน้านี้สถาบันก่อตั้งขึ้นมาในชื่อ The Western Australian Institute of Technology (WAIT)  ต่อมาได้รับการยกวิทยฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในปี 1986 โดยตั้งชื่อตามอดีตผู้นำของออสเตรเลีย คือ John Curtin เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องท่านในด้านวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำและการพัฒนาชุมชน

Curtin University กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ Western Australia และมีนักศึกษาในแต่ละปีถึง 50,000 คน และเป็นนักศึกษาต่างชาติ 16,000 คน จากกว่า 125 ประเทศทั่วโลก (เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุดอันดับ 3 ในออสเตรเลีย) ปัจจุบัน Curtin University มีแคมปัสด้วยกันหลายแห่ง ได้แก่

  • Bently (Perth, Western Australia) แคมปัสหลัก เปิดสอนทุกหลักสูตร
  • Perth City เปิดสอนสาขาธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษา
  • Kalgoolie (Western Australia) เปิดสอนหลักสูตร School of Mines
  • Margaret River (Western Australia)  เปิดสอนหลักสูตร Viticulture and Oenology (การปลูกองุ่นและกระบวนการผลิตไวน์)
  • Shenton Park  (Western Australia) เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • Sydney (New South Wales) เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจ
  • Singapore เปิดสอนหลักสูตรบัญชี การตลาด และหลักสูตรธุรกิจอื่นๆ
  • Sarawak (Malaysia) เปิดสอนทุกหลักสูตร

Curtin University มีหน่วยงานที่ร่วมมือกันมากกว่า 90 หน่วยงานทั่วโลก ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีการนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปสอนที่สถาบันในประเทศต่างๆในเอเชียอีกด้วย ที่สำคัญคือ หลักสูตรของ Curtin University ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล เพื่อให้นักเรียนมั่นใจได้ว่า จะได้รับความรู้ที่ทันสมัยที่สุดในตลาดแรงงาน